Nowoczesne technologie w przemyśle 2022

O konferencji


Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża, Lubuska Organizacja Pracodawców, Lubuskie Klaster Metalowy oraz Gorzowski Ośrodek Technologiczny zapraszają na spotkanie nauki i biznesu w ramach międzynarodowej konferencji.
Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 grudnia w budynkach Wydziału Technicznego AJP, ul. Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim. Szczegóły w programie.

Serdecznie zapraszamy

Organizator


Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Koło SIMP przy Wydziale Technicznym
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Cel konferencji


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi technologiami stosowanymi w informatyce, energetyce, wytwarzaniu i mechanice.

Zakres tematyczny


1. "Kierunki zmian branży energetycznej", która obejmuje m. in. potencjał rozwojowy energetyki ze źródeł odnawialnych, politykę rozwoju ekoenergii przez samorząd gminny i powiatowy, energetykę konwencjonalną, zmiany klimatyczne lub pokrewne.

2. "Nowoczesne technologie w informatyce", która obejmuje bezpieczeństwo danych, zastosowania sztucznej inteligencji, metody programowania, przemysłowe zastosowania informatyki lub pokrewne.

3. "Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn", która obejmuje techniki wytwarzania, konstrukcje maszyn, inżynierię materiałową lub pokrewne.

Ważne informacje dla uczestników konferencji on-line

Hiperłącze do konferencji Dołącz

Link do konferencji
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ao1-KA4EUoI3lLyBkhGuy7CyDyPd7EE3QWo0zJvpgltk1%40thread.tacv2/1669744097927?context=%7b%22Tid%22%3a%227863cc89-301a-4139-bb6b-b7df93f3e364%22%2c%22Oid%22%3a%22d53ee281-f961-4daf-8d3e-4fa908b39575%22%7d

Patronat honorowy

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Jej Magnificencja Rektor
Akademii im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Partnerzy

Lubuski Klaster Metalowy

Lubuski Klaster Metalowy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.

Lubuska Organizacja Pracodawców

Lubuska Organizacja Pracodawców

Kostrzyńsko-słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Kostrzyńsko-słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

SIMP Oddział Gorzów Wielkopolski

SIMP Oddział Gorzów Wielkopolski

Lwowski Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy, Ukraina

Lwowski Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy, Ukraina

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
Gorzów Wielkopolski

Rada Naukowa Konferencji - panel pt. "Nowoczesne technologie w informatyce"

prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
dr hab. Jarosław Becker – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
dr hab. inż. Jarosław Jankowski – Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr inż. Paweł Zięba – Instytut Zarzadzania, Uniwersytet Szczeciński
dr inż. Łukasz Lemieszewski – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
dr inż. Ptashnyk Vadym – Wydział Inżynierii, Energetyki i Informatyki, Lwowski Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy, Ukraina

Rada Naukowa Konferencji - panel pt. "Kierunki zmian branży energetycznej"

prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
prof. dr hab. inż. Andrzej Rawicki – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
prof. dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT – Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. prof. AJP Ryszard Konieczny – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
dr hab. inż. Grzegorz Wałowski, prof. ITP-PIB – Zakład Technologiczny, Oddział w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy, Falenty
dr inż. Anna Fajdek-Bieda – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
dr inż. Serhiy Syrotyuk – Wydział Inżynierii, Energetyki i Informatyki, Lwowski Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy, Ukraina

Rada Naukowa Konferencji - panel pt. "Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn"

prof. dr hab. inż. Marek Soiński – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab. inż. Andrzej Perec – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. P. Cz. – Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Maciej Suliga, prof. P. Cz. – Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
dr inż. Piotr Czyżewski – Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska i Towarzystwo Modelowania Procesów Technologicznych SIMP
dr inż. Krzysztof Mars – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr inż. Aneta Jakubus – Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr inż. Frank Pude – Instytut Obrabiarek i Inżynierii Produkcji, Politechnika Federalna w Zurychu
dr inż. Mariola Spalik – Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
dr inż. Kovalyshyn Stepan – Wydział Inżynierii, Energetyki i Informatyki, Lwowski Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy, Ukraina
dr inż. Tomasz Szatkiewicz – Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska

Komitet organizacyjny konferencji

Aleksandra Radomska-Zalas
Anna Fajdek-Bieda
Aneta Jakubus
Joanna Kostrzewa
Łukasz Lemieszewski
Marek Kannchen
Andrzej Perec

Program konferencji

Program pierwszego dnia konferencji

Program drugiego dnia konferencji

Program sesji posterowej

 


Postery

Informacje dla autorów

Możliwy jest bezpośredni lub zdalny udział w konferencji.

Zachęcamy do zaprezentowania prowadzonej działalności badawczej podczas konferencji w formie prezentacji lub posteru oraz do przesłania artykułu, który zostanie opublikowany w monografii pokonferencyjnej Wydziału Technicznego (20 pkt.) znajdującej się na liście ministerialnej.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Za publikację w monografii należy wnieść opłatę w wysokości 250 zł (nie dotyczy pracowników Akademii AJP).

Opłata na numer konta księgarni AJP: 21 1500 1416 1214 1001 9153 0000
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
z dopiskiem: TP2022. Opłata za publikację. Nazwisko głównego autora

Ważne terminy:
Do 25 listopada 2022 r. - rejestracja za pomocą formularza
Do 25 listopada 2022 r. - przesłanie streszczenia referatów
Do 26 listopada 2022 r. - wniesienie opłat za publikację w monografii
Do 16 stycznia 2023 r. - przesłanie pełnego tekstu referatu

Poster - wymiary 90 x 60 cm.

Do pobrania

Formularz zgłoszenia

Rejestracja została zakończona