Nowoczesne technologie w przemyśle 2023

O konferencji


Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża, Technische Hochschule Wildau, Lubuska Organizacja Pracodawców, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Lubuski Klaster Metalowy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników, Klaster IT, Klaster Sinotaic, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Grandmetric Sp. z o.o., Klaster Technologii Kosmicznych oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają na spotkanie nauki i biznesu w ramach międzynarodowej konferencji.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi technologiami stosowanymi w informatyce, energetyce, wytwarzaniu i mechanice.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 grudnia w budynkach Wydziału Technicznego AJP, ul. Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim. Szczegóły w programie.

Serdecznie zapraszamy


Patronat honorowy

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Jej Magnificencja Rektor
Akademii im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Jacob of Paradyż Academy Gorzów Wielkopolski

Marszałek Województwa Lubuskiego
Marcin Jabłoński

Zakres tematyczny


1. "Kierunki zmian branży energetycznej", która obejmuje m. in. potencjał rozwojowy energetyki ze źródeł odnawialnych, politykę rozwoju ekoenergii przez samorząd gminny oraz powiatowy, energetykę konwencjonalną, zmiany klimatyczne lub pokrewne.

2. "Nowoczesne technologie w informatyce", która obejmuje bezpieczeństwo danych, zastosowania sztucznej inteligencji, metody programowania, przemysłowe zastosowania informatyki lub pokrewne.

3. "Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn", która obejmuje techniki wytwarzania, konstrukcje maszyn, inżynierię materiałową lub pokrewne.


Ramowy program konferencji


Ramowy pragram konferencji


Ważne informacje dla uczestników konferencji on-line

Dzień pierwszy
Hiperłącze do konferencji Dołącz

Link do konferencji
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_ybXmjq4jRhFSA4DzJFgVABqtJH9PLR8PPFt_yoCsD81%40thread.tacv2/1701769130588?context=%7b%22Tid%22%3a%227863cc89-301a-4139-bb6b-b7df93f3e364%22%2c%22Oid%22%3a%22d53ee281-f961-4daf-8d3e-4fa908b39575%22%7d


Dzień drugi
Sesja plenarna - Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn/Kierunki zmian branży energetycznej - hiperłącze do konferencji Dołącz

Link do konferencji
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_ybXmjq4jRhFSA4DzJFgVABqtJH9PLR8PPFt_yoCsD81%40thread.tacv2/1701955819374?context=%7b%22Tid%22%3a%227863cc89-301a-4139-bb6b-b7df93f3e364%22%2c%22Oid%22%3a%22fb98c6fe-7a91-4944-801e-692026fea969%22%7d

Sesja plenarna - Nowoczesne technologie w informatyce/Advanced technologies in industry (in English) - hiperłącze do konferencji Dołącz

Link do konferencji
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_ybXmjq4jRhFSA4DzJFgVABqtJH9PLR8PPFt_yoCsD81%40thread.tacv2/1701956675439?context=%7b%22Tid%22%3a%227863cc89-301a-4139-bb6b-b7df93f3e364%22%2c%22Oid%22%3a%2285e29e56-8d14-4aaa-8ccf-7c600e1ddc10%22%7d


Partnerzy


Partnerzy

GrandmetricKTK

Rada Naukowa Konferencji

prof. dr inż. Jens Berding - Technische Hochschule Wildau
prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Prof. dr inż. Silvie Brožová, VŠB – Technická Univerzita Ostrava
prof. dr inż. Dina Hannebauer - Technische Hochschule Wildau
prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. inż. Bogdan Piekarski – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. inż. Andrzej Rawicki - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. inż. Marek Sławomir Soiński – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. inż. Ryszard Wójcik – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab. Jarosław Becker, prof. AJP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab. Piotr Borkowski, prof. PM - Politechnika Morska w Szczecinie
dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
dr hab. inż. Anna Konstanciak – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab. inż. Andrzej Perec, prof. AJP. - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. P. Śk. - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. P. Cz. – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Maciej Suliga, prof. P. Cz. – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Piotr Sulikowski, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Paweł Ziemba, prof. US - Uniwersytet Szczeciński
dr Aneta Becker - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr inż. Larisa Dobrayakowa - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr inż. Greg Galecki - Uniwersytet Nauki i Technologii Stanu Missouri, Rolla, Missouri, USA
dr inż. Marek Kannchen - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolski
dr inż. Elżbieta Kawecka - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr inż. Magdalena Krakowiak - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr inż. Łukasz Lemieszewski - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr inż. Krzysztof Mars - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr inż. Maciej Nadolski - Politechnika Częstochowska
dr inż. Frank Pude - Politechnika Federalna w Zurychu
dr inż. Aneta Jakubus – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr inż. Mariola Spalik - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
dr inż. Tomasz Szatkiewicz - Politechnika Koszalińska
dr Tomasz Zdziebko - Uniwersytet Szczeciński

Komitet organizacyjny konferencji

Aleksandra Radomska-Zalas
Marek Soiński
Magdalena Krakowiak
Szymon Prochacki
Aneta Jakubus
Andrzej Perec
Joanna Kostrzewa
Elżbieta Kawecka
Konrad Stefanowicz
Marek Kannchen
Łukasz Lemieszewski

Program konferencji

Program pierwszego dnia konferencji Program pierwszego dnia konferencji

Program drugiego dnia konferencji Program drugiego dnia konferencji Program drugiego dnia konferencji

Program sesji posterowej

 

Program konferencji w wersji pdf do pobrania pobierz

Informacje dla autorów

Możliwy jest bezpośredni lub zdalny udział w konferencji.

Zachęcamy do zaprezentowania prowadzonej działalności badawczej podczas konferencji w formie prezentacji lub posteru oraz do przesłania artykułu, który zostanie opublikowany w monografii pokonferencyjnej Wydziału Technicznego (20 pkt.) znajdującej się na liście ministerialnej.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Za publikację w monografii należy wnieść opłatę w wysokości 250 zł (nie dotyczy pracowników Akademii AJP).

Opłata na numer konta księgarni AJP: 21 1500 1416 1214 1001 9153 0000
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
z dopiskiem: NTP2023. Opłata za publikację. Nazwisko głównego autora

Ważne terminy:
Do 1 grudnia 2023 r. - rejestracja oraz przesłanie streszczenia referatu odbywa się za pomocą formularza
Do 28 stycznia 2024 r. - przesłanie pełnego tekstu referatu wraz z oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich na adres e-mail: konferencja.ntp@ajp.edu.pl
Do 11 lutego 2024 r. - wniesienie opłat za publikację w monografii

Poster - wymiary 90 x 60 cm.

Do pobrania

Formularz zgłoszenia

Rejestracja do 1 grudnia 2023 r. do godz. 24.00